‫ליטיגציה‬

מחלקת הליטיגציה של המשרד, עוסקת בכל סוגי ההתדיינות ומייצגת לקוחות ישראליים ובינלאומיים, יחידים וגופים עסקיים, בפני בתי משפט ובוררים. המחלקה עוסקת בליטיגציה מסחרית ואזרחית, במאבקי שליטה בחברות פרטיות וציבוריות (לרבות ובפרט תביעות קיפוח), בליטיגציה בשוק ההון, בייצוג חברות, נושאי משרה ובעלי שליטה בתובענות ייצוגיות ונגזרות בדיני חברות וכן בליטיגציה מורכבת בתחום הנדל"ן. על לקוחותיה של מחלקת הליטיגציה בתחומים אלו נמנים גורמים מובילים במשק, בעלי שליטה ונושאי משרה בחברות ציבוריות ופרטיות, חברות יזמיות ועוד.
כן מתמחה מחלקת הליטיגציה בייצוג בתחום המשפט המינהלי ובדיני מכרזים, בניהול עתירות מינהליות מורכבות. בין היתר, מייצגת המחלקה בנושאים אלו תאגידי ענק בינלאומיים בתובענות מורכבות, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות בעתירות מינהליות, בהליכי מכרזים ובסכסוכים מסחריים בהיקפים משמעותיים. כמו כן, מתמחה המחלקה בניהול תביעות קבלניות בתחום התשתיות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ ובייצוג נתבעים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, בהליכי תובענות ייצוגיות.