הגבלים עסקיים ותחרות

מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות של המשרד, בראשותו של עו"ד אסף שובינסקי, מעניקה ייצוג שוטף למשרדי ממשלה, לגופים סטטוטוריים, לחברות ממשלתיות ולחברות ציבוריות ופרטיות מובילות בכל קשת דיני התחרות, ההגבלים העסקיים והריכוזיות.
בכלל לקוחות המחלקה: שירותי בריאות כללית, פרטנר תקשורת, קבוצת ח.י., חברת נמלי ישראל, רשות שדות התעופה, קבוצת LG ועוד. במסגרת זו, מעניקה המחלקה ייעוץ מקצועי שוטף הכולל מתן חוות דעת מורכבות, מלווה עסקאות ושיתופי פעולה מסחריים בכל הנוגע להיבטי התחרות, ומתמחה בייצוג לקוחותיה בפני רשות התחרות, בית-הדין לתחרות ובית-המשפט העליון, לרבות בתביעות ייצוגיות, בתביעות פרטיות ובהליכים פליליים בעילות מכוח חוק התחרות הכלכלית וחוקים נלווים לו.