מנהלית

המחלקה המנהלית מתמחה בייצוג גופים ציבוריים ובהם משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים ודו-מהותיים בכל תחומי המשפט הציבורי ובכלל זה – ליווי הכנת מכרזים מורכבים, ליווי ביצוע פרויקטי תשתית מורכבים ועתירי משאבים, ייצוג בבתי המשפט לעניינים מנהליים, בבית המשפט העליון ובבית המשפט הגבוה לצדק בעתירות מנהליות ובהליכים מורכבים, ליווי עסקאות מורכבות והענקת ייעוץ שוטף לגופים ציבוריים ובכלל זה – לוועדות המכרזים. בנוסף, מייצג המחלקה תאגידים בינלאומיים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות בתחומי המשפט המנהלי ובכלל זה –ליווי וייעוץ בנוגע להכנה ולהגשה של הצעות למכרזים, ייצוג בעתירות מנהליות, בהליכי מכרזים ובסכסוכים מסחריים הכרוכים בהם בהיקפים משמעותיים. כמו כן, מתמחה המחלקה בניהול תביעות קבלניות בתחום התשתיות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ ובייצוג נתבעים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, בהליכי תובענות ייצוגיות
בנוסף, מייצג המחלקה תאגידים בינלאומיים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות בתחומי המשפט המנהלי ובכלל זה –ליווי וייעוץ בנוגע להכנה ולהגשה של הצעות למכרזים, ייצוג בעתירות מנהליות, בהליכי מכרזים ובסכסוכים מסחריים הכרוכים בהם בהיקפים משמעותיים. כמו כן, מתמחה המחלקה בניהול תביעות קבלניות בתחום התשתיות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ ובייצוג נתבעים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, בהליכי תובענות ייצוגיות.