תחום התמחות שוק הון, חברות וניירות ערך
חברות בלשכה ישראל 2011
03-610-9000
maayanr@mamlaw.co.il
הצוות    >    שוק הון, חברות וניירות ערך

עו״ד מעיין רוטבאום

עו"ד רוטבאום הנה שותפה במחלקת שוק ההון, חברות וניירות ערך.

עו"ד רוטבאום מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב ציבוריים.
עו"ד רוטבאום מלווה חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים בנושאי תאגידים וניירות ערך ומעניקה ייעוץ שוטף לנושאי משרה, דירקטוריון וועדותיו לרבות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד. כמו-כן, עו"ד רוטבאום מייצגת חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים מול הרשויות והגופים הרגולטוריים הרלוונטיים.
טרם הצטרפותה למשרדנו, עו"ד רוטבאום התמחתה ושימשה במשך 5 שנים כעורכת דין במחלקת חברות ושוק ההון במשרד גולדפרב זליגמן ושות'.