תחום התמחות הגבלים עסקיים ותחרות
מנהלית
שוק הון, חברות וניירות ערך
השכלה

תואר ראשון במשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל (2020).

חברות בלשכה ישראל 2021 שפות

עברית ואנגלית

03-610-9000
alon@mamlaw.co.il
הצוות    >    הגבלים עסקיים ותחרות / מנהלית / שוק הון, חברות וניירות ערך

עו״ד אלון רביב

אלון רביב נמנה עם מחלקת ההגבלים העסקיים והמחלקה המנהלית של משרדנו.