שוק ההון, חברות וניירות ערך

מחלקת שוק ההון, חברות וניירות ערך, בראשות ד"ר איל גבע, מייעצת לחברות ציבוריות ולחברות הנסחרות בישראל ובחו"ל בסוגיות הקשורות עם דיני ניירות ערך ודיני תאגידים. המחלקה מלווה באופן שוטף דירקטוריונים וועדות דירקטוריון ונושאי משרה; מייעצת ומטפלת בעניין עסקאות בעלי שליטה, הצעות רכש, ליווי תוכניות תגמול נושאי משרה,  תוכניות והליכי אכיפה מנהלית וייצוג מול רגולטורים. כן מתמחה המחלקה בליווי שוטף של חברות במסגרת גיוסי הון וחוב – הן בבורסה בישראל ובחו"ל והן במסגרת הנפקות פרטיות.

בנוסף, המחלקה מתמחה בעסקאות מיזוג, פיצול רה-ארגון והשקעה מורכבות, הסכמי שותפות עסקאות השקעה, עסקאות מכר והסכמים מסחריים.

שותפים בתחום

^