שוק ההון, חברות וניירות ערך

מחלקת שוק ההון, חברות וניירות ערך, בראשותה של עו"ד לימור שופמן, מתמחה בליווי שוטף של לקוחות במסגרת גיוסי הון – הן גיוסי הון בבורסה בישראל ובבורסות בחו"ל והן הנפקות פרטיות בישראל ובחו"ל.

המחלקה מייעצת באופן שוטף לחברות ציבוריות ולחברות הנסחרות הן בישראל והן בחו"ל, באשר לסוגיות בקשר עם דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, לרבות ליווי שוטף של הנהלות, דירקטוריונים וועדות דירקטוריון, דיווחים, טיפול בעסקאות בעלי שליטה, הצעות רכש, ליווי תכניות תגמול נושאי משרה, יצירת תכניות אכיפה מנהלית וייצוג מול רשויות רגולטוריות. כמו כן, המחלקה מתמחה בעסקאות מיזוג, פיצול ורה ארגון מורכבות, עסקאות השקעה ועסקאות מכר והסכמים מסחריים.

^