חדשות ועדכונים

29.01.2018

משרדנו ייצג את מישורים השקעות נדל"ן בע"מ, העוסקת בנדל"ן בישראל ובארה"ב, בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ח'). בשלב המוסדי התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב של כ-272 מיליון ₪ (פי חמישה מהכמות אליה כיוונה מישורים). את חברת מישורים ייצגו בהנפקה עורכי הדין רביב צפרוני ומעין רוטבאום.

 

.

25.01.2018

עו״ד מאיה צברי ממשרדנו ייצגה את הדירקטורים לשעבר בחברת א. דורי בניה בע"מ בבקשה לאישור תביעה נגזרת נגדם בגין חלוקת דיבידנדים אסורה. הבקשה נמחקה על הסף על ידי בית המשפט המחוזי – המחלקה הכלכלית (כבוד השופטת רות רונן) שקבע בהחלטה תקדימית מיהו ״נושה״ הרשאי להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת. החלטת בית המשפט המחוזי אושרה על ידי בית המשפט העליון.

 

.

31.08.2017

משרדנו ייצג את חברת סקייקיור ברכישתה על ידי חברת סימנטק.

עו"ד אורן קנובל ייצג את חברת סקייקיור החל מהקמתה, לרבות בעסקת הרכישה.

.

31.08.2017

משרדנו מייצג יזם תמ"א 38 בפרוייקט ברחוב בן גוריון 125 ברמת גן ומטפל במכירת כל הדירות בפרוייקט.

עורכי הדין קיטי ברונר אורי לביא ויעל כספי מטפלים בייצוג היזם ומכירת הדירות.

31.08.2017

משרדנו ייצג את חברת הנדל"ן מישורים בעסקאות לרכישת בנייני משרדים בחיפה (תמורת סך של כ-58 מיליון ₪), ובעפולה (תמורת סך של כ–30 מיליון ₪) ובמכירת בנין משרדים באשדוד.

עורכי הדין קיטי ברונר, יעל כספי ואורי לביא ייצגו את מישורים.

30.03.2017

עו"ד מאיה צברי ממשרדנו ייצגה את חברת בונוס ביוגרופ בע״מ בתובענה שהוגשה כנגדה על ידי חברת אפסווינג בע״מ בקשר עם מחיר המימוש של כתבי אופציה. התובענה נדחתה במלואה.

30.03.2017

עו"ד מאיה צברי ממשרדנו ייצגה את כימיקלים לישראל בע״מ בבקשה למחיקת תביעה נגזרת מחמת קיומן של בקשות מתחרות. בהחלטה תקדימית קבע בית המשפט כי יש להעדיף במקרה זה את הבקשה השניה בזמן לאור חוות הדעת שצורפה לה. עוד קבע בית המשפט כי ראוי למבקש נגזר לצרף לפנייתו המוקדמת חוות דעת אם בכוונתו להסתמך על כזו במסגרת הבקשה.

30.03.2017

עו"ד מאיה צברי ממשרדנו ייצגה את חברת בונוס ביוגרופ בע״מ בבקשה תקדימית, לאישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי כתבי האופציה, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, במסגרתה התבקשה מניעת מימושן של כתבי האופציה למשך שנתיים, חרף הבשלתן.

30.03.2017

עו"ד מאיה צבארי ממשרדנו ייצגה את יו״ר דירקטוריון צמיחה בבקשה לאישור תביעה נגזרת שעילתה בטענה לפיה השקעותיה של החברה בקידוח שמן היתה נגועה בענין אישי של בעל השליטה וברשלנות. הבקשה נדחתה.

14.02.2017

משרדנו מייצג את בנק הפועלים בהליכים מול אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ומחזיקי האג"ח של חברה זו, בגין חוב של כ- 340 מיליון ש"ח.

עוה"ד רונן מטרי ויוסי בן נפתלי ממשרדנו מייצגים את בנק הפועלים.

14.02.2017

משרדנו ייצג את בנק הפועלים בהליכי הסדר הנושים של חברת אלון רבוע כחול לישראל בע"מ, בהיקף של כמיליארד ש"ח.

עוה"ד רונן מטרי ויוסי בן נפתלי ממשרדנו ייצגו את בנק הפועלים.

14.02.2017

משרדנו מייצג את בנק לאומי בהליכי פשיטת הרגל של מר אליעזר פישמן, בגין חוב קבוצת פישמן לבנק בסך של כ- 2 מיליארד ש"ח , ובהליכי כינוס נכסים על נכסים של חברות מקבוצת פישמן בהקשר זה.

עוה"ד רונן מטרי, יוסי בן נפתלי וגל גורדון ממשרדנו מייצגים את בנק לאומי בהליכים הללו (ייצוג משותף עם עוה"ד אייל רוזובסקי), לרבות בעסקאות הבאות:

-        מכירת קרקע באזור לקרן ריאליטי בעסקה של 150 מיליון ש"ח

-        מכירת חברה שבבעלותה קרקע בפתח תקוה בעסקה בהיקף של כ- 144 מיליון ש"ח

-        מכירת העיתון גלובס

-       מכירת מניות חברת תנופורט

14.02.2017

משרדנו ייצג את חברת סלקום בהליכי פירוק כנגד גולן טלקום.

עוה"ד רונן מטרי ויוסי בן נפתלי ממשרדנו יצגו את סלקום.

09.02.2017

משרדנו ייצג את חברת הנדל"ן מישורים ברכישת בניין משרדים ברעננה. 

עוה"ד קיטי ברונר, אורי לביא ודנה שרגל ממשרדנו יצגו את מישורים בעסקה.

01.11.2016

משרדנו ייצג את כור תעשיות בעסקה למכירת מקרקעין בחיפה לחברת חוצות המפרץ (לרבות במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות וההתמחרות שנערכו לצורך המכירה).

עוה"ד קיטי ברונר ויעל כספי ייצגו את כור תעשיות.

^